ordförandeklubba

Nu börjar det närma sig årsstämma vilket kommer att hållas i Skebos lokal på andra sidan gatan.

Väl mött den 11 Maj klockan 18:00